Skip to main content

Vuonna 1991 tapahtuneen uudelleen itsenäistymisen jälkeen Viroon alkoi virrata ulkomaalaisia yrittäjiä. Maahan perustetaan edelleen merkittävä määrä suomalaisten yhtiöiden tytäryhtiöitä, jonka lisäksi yksityisyrittäjien muutto Viroon on vilkasta. Palveluyritysten määrä on kasvanut merkittävästi. Nykyään moni työ voidaan tehdä missä tahansa ja asiakkaat voivat olla kaikkialta maailmasta. Monien kohdalla kansainvälistyminen alkaakin Viroon siirtymisestä

Viron edut

Viro kehittää ja markkinoi itseään yrittäjäystävällisenä toimintaympäristönä ulkomaalaisille sijoittajille, jonka lisäksi yrittäjyyteen kannustetaan aidosti. Viro on poliittisesti vakaa ja moderni markkinatalous. Sijainniltaan ja yhteyksiltään Viron asema on hyvä. Yritystoiminnan aloittaminen Virossa on helppoa ja byrokratia vähäistä. Ulkomaalaisilla on samat oikeudet kuin paikallisilla yrityksillä sekä mahdollisuus ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja maata. Virossa on edelleen kilpailukykyinen kustannustaso verrattuna Pohjoismaihin ja moniin muihin Euroopan maihin.

Vuonna 2016 Maailmanpankin tekemän raportin mukaan Viro on sijalla 16 tutkimuksessa, jossa selvitettiin yritystoiminnan harjoittamisen helppoutta 189 maassa. Viro on edelläkävijä IT-alalla ja maassa on korkeasti koulutettua työvoimaa. Vuoden 2016 tilastokeskuksen raportin mukaan 39,1 %:lla oli korkeakoulututkinto.

Muuttaisinko Viroon?

Suomalaisen yrittäjän on suhteellisen helppo tulla Viroon. Maassa on jo paljon erilaisia toimijoita, joten neuvoja ja kontakteja saa, kun näkee hiukan vaivaa. Verkostoihin kuuluminen ja niiden kautta saadut kontaktit korostuvat Virossa.

Virossa on paljon suomalaisia yrittäjiä ja yhä enemmän perheitä muuttaa maahan.