1.12.2014 alkaen ulkomaan kansalaisella on ollut mahdollisuus hakea Viron e-asukkaaksi (e-resident). E-asukas saa digitaalisen henkilökortin eli digi-ID:n, jonka avulla on mahdollista allekirjoittaa asiakirjoja ja käyttää e-palveluita. Kortilla voi kirjautua mm. pankkiin, verotilille, kaupparekisteriin ja moniin muihin e-palveluihin. Virossa valtaosa sopimuksista allekirjoitetaan digitaalisesti.  E-asukkuudesta hyötyvät henkilöt, joilla on jo yhteyksiä Viroon, mutta jotka eivät asu maassa. Tällaisia henkilöitä ovat mm. Virossa yritystoimintaa harjoittavat ulkomaan kansalaiset sekä ulkomaiset sijoittajat ja asiantuntijat.

Hakemuksen jättämiseksi hakijan tulee käydä Virossa poliisi- ja rajavartiolaitoksen asiakaspalvelupisteessä (PPA) tai tehdä hakemus internetin kautta. Asiakaspalvelupisteessä hakijan tulee antaa paikan päällä sormenjäljet ja passikuva. Vaatimusten mukaisen valokuvan voi ottaa palvelupisteessä olevalla valokuva-automaatilla. Internetin kautta tehtäviin hakemuksiin pitää liittää skannattu passikopio sekä valokuva. Hakemuksen käsittelyaika on n. 30 päivää. E-asukas-kortilla ei ole vaikutusta kortinhaltijan verotukselliseen asemaan. Korttia ei ole mahdollista käyttää matkustusdokumenttina eikä henkilöllisyystodistuksena. Se on väline, jota  käytetään sähköisessä asioinnissa. Kortin hinta on tällä hetkellä 100 euroa.

Valmiin kortin voi noutaa joko Virosta PPA:n asiakaspalvelupisteestä tai Viron suurlähetystöstä Helsingistä.

Lisätietoja: https://e-resident.gov.ee/