Skip to main content

Yritysten pankkitilien avaaminen Viroon vaikeutui 2017-2018 tapahtuneen rahanpesuskandaalin jälkeen. Nykyisin pankkitilin avaaminen on Viroon integroitumisen ja yrityksen perustamisen hankalin asia.

Pankkien toiminnan taustalla on, että niillä on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa.

Etenkin, jos yrityksen perustajana on ulkomainen henkilö, taustat tutkitaan hyvin tarkasti. Tilin avaaminen onkin helpompaa, jos yhtiön omistaja tai hallituksen jäsen asuu Virossa. Monet pankit veloittavat tilinavaushakemuksen esittämisestä 200-500 euroa. Maksua ei palauteta, vaikka tiliä ei avattaisikaan.

Perustamisen yhteydessä pankkiin on mahdollista avata aloitustili, johon tallennetaan perustetun yrityksen osakepääoma. Aloitustilin pankki avaa, mutta tilin muuttaminen käyttötiliksi ei välttämättä onnistu. Pankki tutkii asiakkaan taustat, liiketoiminnan liittymisen Viroon ja päättää, otetaanko yritys asiakkaaksi vai ei.

Pankit haluavat todisteita siitä, miten liiketoiminta liittyy Viroon. Perustamisprosessissa kannattaakin laatia liiketoimintasuunnitelma, josta ilmenee liiketoiminnan liittyminen Viroon.

Yritys voi myös avata tilin johonkin EU-alueella toimivaan pankkiin. Tällöin ongelmaksi voi muodostua kaupparekisteriin tarvittavan todistuksen saaminen osakepääoman maksusta, jos yritys on perustettu ilman osakepääoman välitöntä maksua. Kaupparekisteri hyväksyy digitaalisella allekirjoituksella vahvistetun todistuksen, jonka voi itse ladata kaupparekisterin portaaliin. Vaihtoehtoisesti pitää olla pankin leimaama todistus osakepääoman maksusta, joka pitää toimittaa notaarin kautta kaupparekisteriin. Kaikki ulkomaiset pankit eivät tällaisia todistuksia toimita.