Ettevõtte haldamisega seotud teenused

Ettevõtte haldamisega seotud teenused

Me abistame erinevatel administratiivsetel ametikohtadel, näiteks koostame nõutud raamatupidamise sise-juhendeid, töölepinguid, protokolle ning erinevaid võlakirju ja muid lepinguid.

Raamatupidamise sise-eeskirjade vormistamine
Üld- ja juhatuse koosoleku protokollide vormistamine
Võlakirjade ja lepingute koostamine
Töölepingute vormistamine